Německý dům

Německý dům

Těšín:

ulice Hluboká (Głęboka) č. 15 - Budova Městské knihovny (dříve "Německý dům") z konce 19. stol., ve slohu holandské novorenesance, s bohatým zdobením v horní časti průčelí a zajímavými interiéry: síň s polychromií, štuková výzdoba schodiště a stropů a především tzv. zednářské lóže - ve skutečnosti to bylo sídlo spolku Šlarafie. Lóže se nachází ve sklepních prostorách. Původní budova koncem 19. století vyhořela. Již od 16. století byl ve vlastnictví významných zámožných rodů.na přelomu 19. a 20. století se budova dostala do majetku německých organizací.

foto: cestovatel