Těšínské pamětihodnosti

bludné balvany

bludné balvany
Český Těšín : Bludné balvany v Komenského sadech - na křižovatce ulic Tyršovy a Komenského Bludné balvany z okolí Českého Těšína, dokumentující nejjižnější hranice severského zalednění v době mladších čtvrtohor (zhruba od 8000 let př.n.l.) foto: cestovatel

Archeopark Chotěbuz-Podobora

Archeopark Chotěbuz-Podobora
Chotěbuz : Archeologická lokalita Chotěbuz-Podobora je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska. Archeopark vznikl tam kde dříve bývalo opevněné hradisko z doby ještě před příchodem Slovanů, v tzv. halštatském období. Bylo to mohutné trojdílné hradiště, pod...

Studna tří bratří

Studna tří bratří
Těšín : Studna tří bratří (pod kovovým krytem z pol. 19. stol) – místo, spojené s legendou o vzniku Těšína v roce 810 n.l.  foto: cestovatel

rotunda sv. Mikuláše a sv. Václava

rotunda sv. Mikuláše a sv. Václava
Těšín - rotunda sv. Mikuláše a sv. Václava - nejstarší a nejcennější památka na Těšínsku. Vznikla v 1. pol. 11. stol. v románském slohu na Hradním vrchu. V její blízkostí se nacházelo palatium - obydlí pro velitele hradiska. Celá staletí byla hradní kaplí, rovněž plnila funkci střediska a...

Věž konečné obrany

Věž konečné obrany
Těšín : Nachází se na Hradním vrchu. Pochází z období XII. nebo XIII století. Několikrát přestavěna v období XV.-XVII. století na opevnění. V r. 1914 z pozůstatků - tzv. Umělecké ruiny. V 1.pol. 90. let archeologicky prozkoumáno a zpřístupněno v původní podobě (...

Piastovská věž

Piastovská věž
Těšín - Piastovská věž - je nazvána podle piastovských orlic, které jsou umístěny na nárožích jejího zakončení. Je pozůstatkem gotického hradu ze 14. stol., který stál na Hradním vrchu, je vysoká 29 m a z ní se dá rozhlédnout na celý Těšín a okolí.  foto: cestovatel  

Lovecký zámeček

Lovecký zámeček
Těšín : Bývalý habsburský Lovecký zámeček (na Hradním vrchu), postavený v letech 1838-40 podle plánů architekta J. Kornhäusela z Vídně na základech hradeb Dolního zámku, pochází z 15. - 16. stol. V paláce se nacházely pokoje pro hosty, zejména pro představitele císařské rodiny Habsburků,...

Těšínská Madona

Těšínská Madona
Těšín : Madona Starý Trh byl krátce v 19. století nazván Mariánským náměstím, podle sochy Nejsvatější Panny Marie, která se původně nacházela před zámkem. V roce 2000 byly na této soše započaty restaurátorské práce a pod třiceti vrstvami různých barev byla objevena gotická socha, která pochází...

bývalý Zemský sněm

bývalý Zemský sněm
Těšín: Sněmovní (ul. Sejmowa) 3 - bývalý Zemský sněm - (původně na zámku) zemský soud vznikl na konci 15. stol. V této budově se od poloviny 16. stol. rozhodovalo o šlechtických sporech. V r. 1779 zde byl podepsán tzv. "těšínský mír", který ukončil bavorsko-rakouskou válku o nástupnická práva....

Těšínské Benátky

Těšínské Benátky
Těšín : Ulička Příkopy (Przykopa), kolem které se vyvinula řada unikátních roztomilých domečků místních tkalců a koželuhů, které vystupují částečně přímo z náhonu. Z uličky, jejíž název je odvozen z českého slova "příkop", jsou přístupné po můstcích na pavlač přímo nad...