Historie v letopočtech

 

1335 

24. srpna byla v Trenčíně uzavřena dohoda mezi Janem Lucemburským a zástupci polského krále Kazimíra III. Velikého, která potvrdila lenní závislost Těšínska na českém králi.

1339    

9. března 1339 - polský král (Kazimír III.) ratifikoval trenčínskou dohodu. Těšín se spolu s celým Těšínskem stal součástí Zemí Koruny české a následně se pak stal i součástí Rakousko-Uherska.

1779

13. květen Těšínský mír -  je mezinárodní smlouva, uzavřená dne 13. května 1779 v Těšíně, kterou byla ukončena válka o bavorské dědictví. Mírová smlouva těšínská z zakončila řadu válek vedených od r. 1740 pruským králem Bedřichem II. (Fridrich II), bavorským kurfiřtem Karlem Albertem a saským kurfiřtem a polským králem Augustem II. proti habsburské monarchii vedené arcivévodkyní – pozdější českou a uherskou královnou - Marií Terezií. Do těchto válek zasahovaly vojensky a politicky i jiné evropské státy (Francie, Španělsko, Rusko). Ve všech těchto válkách české země - zvláště pak Slezsko - velmi trpěly, neboť se staly dějištěm bitev a průchozí zemí nepřátelských, vlastních i spojeneckých vojsk. Obyvatelstvo bylo nuceno tyto armády živit, byly na něm vymáhány válečné dávky a pokuty, mladí mužové byli povoláváni k vojsku a rozmáhaly se epidemie a bída. Proto není divu, že veškeré obyvatelstvo postižených území radostně uvítalo uzavření definitivního míru. Tento mír byl uzavřen v Těšíně 13. května 1779, v den narozenin Marie Terezie, za přítomnosti delegátů sedmi zúčastněných zemí – Rakouska, Pruska, Saska, Bavorska, Francie, Ruska a vévodství Zweibrűcken. Rakousko získalo tímto mírem Innskou čtvrť, ale definitivně ztratilo ve prospěch Prusů Kladsko a většinu území Slezska mimo knížectví těšínské a částí knížectví opavského, krnovského a nisského.

1789

Ničivý požár zachvátil Těšín a poničil téměř celé město. Přes 11 let se Těšín zvedal z popela a většina budov postavených v této době se dochovala dodnes.

1911

12. února byl zahájen pravidelný provoz na jediné, 1800 m dlouhé trati. Tramvaje odjížděly od nádraží, projely dnešními ulicemi Nádražní a Hlavní třída, přejely most přes Olši a pokračovaly ulicemi Głęboka, Szersznika a končily na křižovatce ulic Wyższa Brama a Bielska.

1920

28. července - Velvyslanecká konference ve Spa rozhodla o rozdělení sporného území Těšínska mezi Československo a Polsko.

1921

2. dubna - vyjely na trať poslední vozytramvajové dopravy v Těšíně. Zrušena tak byla nejmenší tramvajová síť na území dnešního Česka.